Sidekart


Oppsigelse - regler

For at en oppsigelse skal være lovlig, må den være saklig begrunnet. Her forklares hva arbeidsmiljøloven krever av en oppsigelse

Media

Oppsigelse grunnet ansattes forhold - oversikt

Hvis den ansatte skal sies opp på grunn av egne forhold (individuelle forhold) kreves det relativt tunge saklige grunner

Dom fra Høyesterett - oppsigelse grunnet alder

Oppsigelse ved nedbemanning

Ved oppsigelse grunnet nedbemanning, stilles det strenge krav til hvordan arbeidsgiver går frem, og grunnlaget for oppsigelsen.

Drøftelsesmøte

Før arbeidsgiver beslutter oppsigelse, skal den ansatte tas med på et drøftelsesmøte

Mal: Inkalling til drøftelsesmøte

Her er en enkel mal for hvordan en innkalling til et drøftelsesmøte kan se ut.

Mal for oppsigelse - oppsigelsesbrev

Mal for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Eksempel på hvordan oppsigelsesbrev ser ut.

Advokathjelp

Advokat ved oppsigelse

Dommer innen arbeidsrett

PÅ disse sidene er det samlet noen sentrale dommer innen oppsigelse, nedbemanning, avskjed og permittering.

Usaklig oppsigelse

Ved en usaklig oppsigelse har den ansatte en rekke krav etter arbeidsmiljøloven. Advokaten forklarer reglene.

Sidekart

English

Information in english about Employment law / labour law in Norway. Termination, downsizing etc.

Sluttpakke

Sluttpakke: 10 gode tips og råd ved forhandling av sluttpakker

Oppsigelse i prøvetid

Ved oppsigelse i prøvetiden gjelder det spesielle regler om oppsigelsestid og krav om saklig grunn til oppsigelse.

Kontakt advokat

Fyll ut skjemaet på denne siden for å få advokathjelp ved oppsigelse.

Oppsigelse ved sykemelding

Når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse ved sykemelding? Les artikkelen fra advokat spesialisert i arbeidsrett

Advokat oppsigelse

Advokat Arntsen er spesialist på arbeidsrett og oppsigelsessaker