Usaklig oppsigelse


Hvilke regler gjelder ved usaklig oppsigelse?

Et av de vanligste spørsmålene jeg får som arbeidsrettsadvokat, er "kan virkelig arbeidsgiver si meg opp på grunn av ...".arbeidsrett-oppsigelse.jpg

Svaret på spørsmålet varierer fra sak til sak. Det sentrale spørsmålet er: foreligger det saklig grunn til oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven § 15-7 krever nemlig at en oppsigelse må være saklig begrunnet. Men hva ligger i dette, og hvem bestemmer om noe er saklig eller ikke? 

En tilnærming til dette vurderingen av om det foreligger usaklig oppsigelse, er å peke på noen forhold som helt klart ikke er saklig grunn til å si opp en ansatt:

  • Oppsigelse på grunn av graviditet
  • Den ansatte har hatt kortvarig sykefravær
  • Arbeidstaker kreve overtidsbetaling, høyere lønn, bonus etc

Selv om disse eksemplene kan virke litt oppkonstruerte, er de ikke det. For advokater som arbeider med oppsigelsessaker er dette dessverre hverdagskost. Disse tilfellene representerer som regel klare saker, der arbeidsgiver har gått langt over streken, slik at det er klart at det foreligger usaklig oppsigelse. En trøst for de ansatte er at de svært ofte står sterkt i slike tilfeller, og kan kreve å få jobben tilbake og/eller en økonomisk kompensasjon. Erstatning ved usaklig oppsigelse kan både bestå av kompensasjon for tapt lønn, og oppreisning (tort og svie). Eller begge deler. 

 

Hva med tvilstilfellene?

Ikke alle saker er opplagte. Det er ikke uten grunn at en stor del av de sivile sakene som behandles ved landets domstoler dreier seg om en oppsigelse er saklig eller ikke. I mange tilfeller må saken vurderes av en erfaren arbeidsrettsadvokat før man kan vurdere om saken er verd å forfølge eller ikke. 


Hva gjør man hvis oppsigelsen er usaklig?

Det første man bør gjøre hvis man opplever at arbeidsgiver har gitt en usaklig oppsigelse, er å få oppsigelsen vurdert av en jurist eller advokat som er spesialisert i arbeidsrett. 

Hvis advokaten mener at oppsigelsen bør bestrides, er neste skritt å kreve et forhandlingsmøte. 

Forhandlingsmøter er en viktig arena for å finne løsninger i den vanskelige situasjonen en oppsigelsestivst ofte er. 

Svært mange oppsigelseskonflikter løses gjennom forhandlinger og forhandlingsmøter. 

Vår erfaring etter å ha bistått i mange hundre oppsigelsessaker, er at mer enn 9 av 10 oppsigelsessaker løses ved forhandlingsbordet. 

Hvis man etter forhandlingene fortsatt ikke har fått løst saken, må man ta valget om saken skal forfølges ved domstolene eller ikke. Dette er en komplisert vurdering som må avklares i samråd med advokaten. 

Advokathjelp?

Fyll ut skjemaet under, og vi kontakter deg for videre bistand ved oppsigelse eller andre arbeidsrettslige spørsmål.