Mal: Inkalling til drøftelsesmøte


Mal for innkalling til drøftelsesmøte


Her har vi tatt inn et eksempel på hvordan arbeidsgiver kan lage innkallingsbrev i forbindelse med drøftelsesmøte

Malen er ment som et eksempel, og må selvsagt tilpases den enkelte situasjonen. Vi anbefaler alltid at innkalling til drøftelsesmøte skjer skriftlig, og at inkallingen leveres eller sendes på en slik måte at det ikke er tvil om at arbeidstaker har mottatt innkallingen, og forsått hva måtet dreier seg om. INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE

 

 

Oslo 7. juni 2013

Til Den Ansattes Navn

 

Virksomheten AS innkaller deg med dette til drøftelsesmøte iht. arbeidsmiljøloven § 15 – 1. Møtet vil finne sted:

Møterom 1

Mandag 10. juni 2013 klokken 

 

Bakgrunnen for denne innkalling er at vi vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold ved oppsigelse. Grunnlaget for en eventuell oppsigelse er gjenattatt forsentkomming. Det vises til at har mottatt to muntlige advarsler, samt skriftlig advarsel av 5. juni. då. Til tross for advarselen kom du for sent dagen, og forklarte for daglig leder at du "ikke hadde orket å stå opp".  

Du kan la deg la deg bistå av rådgiver i møtet.

Hvis møtetidspunktet ikke passer, eller du av andre årsaker ikke kan stille, må du uten opphold gi tilbakemelding til undertegnede. Hvis du ikke møter til drøftelsesmøtet, vil vi måtte ta en avgjørelse uten å ha hørt ditt syn i saken. Det er altså viktig at du deltar i dette møtet.

 

Med vennlig hilsen

______________________
FORNAVN ETTERNAVN 
styreleder i BEDRIFTEN