Dommer innen arbeidsrett


Dommer er nyttig lesning, for å skaffe seg et bilde av hvordan saker løses når de kommer for domstilene, og ikke minst for å se de juridiske ressonnement som fremmes. Gjennom dommen får man også se arbeidsrettens dynamiske karakter.

På disse sidene er det samlet et lite utvalg av nye og gamle dommer, som jeg håper kan være til nytte.

Høyesterett - oppsigelse grunnet alder