Advokat ved oppsigelse? Kontakt advokaten på telefon 21 37 80 00

Advokat oppsigelseVelkommen! Her finner du informasjon om reglene som gjelder ved oppsigelse og nedbemanning. Innholdet er skrevet av erfarne advokater med spesialisering i arbeidsrett. 

Ansvarlig for sidene er advokat Eivind Arntsen, som er arbeidsrettsadvokat og partner i Dalan Advokatfirma i Oslo, og har omfattende erfaring med alle spørsmål vedrørende omstilling, nedbemanning, oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold. Advokat Arntsen bistår daglig ved tvisteløsning både i og utenfor domstolene. Han har særlig erfaring med å forhandle sluttpakker og sluttavtaler

På denne siden er det lagt ut nyttig informasjon om spørsmål vedrørende oppsigelse, slik at du kan orientere deg om de viktigste reglene som gjelder i oppsigelsessaker.

Klikk på lenkene under for å lese mer om: 

 Sluttpakke

  1. Hva er saklig grunn for oppsigelse
  2. Hva er reglene for nedbemanning?
  3. Krav til drøftelsesmøte før oppsigelse 
  4. Hvordan skal oppsigelsesbrev se ut? 
  5. Hva bør med i en sluttpakke?
 
 

Hvorfor bruke advokat ved oppsigelse?

 

Våre advokster bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse ved oppsigelse.

Vår erfaring er at begge parter i mange tilfeller er tjent med å få advokatbistand i oppsigelsessaker. Vi mener at begge parter ofte har stort utbytte av å bruke advokat ved oppsigelse.  

  • For det første er det en rekke formelle regler for hvordan arbeidsgiver er pliktig til å gå fram ved en oppsigelse.
  • Det skal foreligge en forsvarlig saksbehandling og relevant dokumentasjon.
  • Den ansatte skal kalles inn til drøftelsesmøte.
  • Selve oppsigelsesdokumentet skal være korrekt utformet.
  • Arbeidstaker kan kreve etterfølgende forhandlingsmøte. Dette er et formelt møte der man etter loven kan benytte rådgivere / advokater.

Dersom virksomheten går feil frem, og for eksempel ikke oppfyller arbeidsmiljølovens krav til hvordan en oppsigelse skal se ut, vil konsekvensene bli store. Oppsigelsen kan kjennes ugyldig, og arbeidsgiver kan dømmes til å betale en stor erstatning,

Oppsigelse dreier seg ellers ikke bare om paragrafer og penger. For mange - enn si de aller fleste - er oppsigelsessaker personlig belastende. Vi mennesker er som regel ikke komfortable hverken med å si opp ansatte eller å få en oppsigelse. Det kan da være en god støtte å ha hjelp fra en advokat som er "kjentmann" innenfor slike saker, og kan rådgi på de ulike stadiene i en oppsigelsesprosess.

Mange tror at en advokat ved oppsigelse bare vil heve konfliktnivået. Det er ikke nødvendigvis riktig. Noen advokater er nok ute etter å lage "støy", men de fleste med erfaring på området vet at man som regel kommer lengst med en saklig og korrekt fremgangsmåte.

Vi kan arbeidsrett og spillereglene som gjelder som gjelder på området.

Ta kontakt, så finner vi den beste måten å håndtere din sak.

 

Advokat Eivind Arntsen
DALAN Advokatfirma, Oslo 

Telefon 21 37 80 00